Niet achter het behang…, maar wat dan?

Niet achter het behang..., maar wat dan?


Auteur:Christa Nieuwboer

  • Nederlands
  • 162 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • februari 2010
  • Samenvatting

    ‘Mijn zoon eet nooit groente’, ‘de grootste liefde van mijn zoon is de pc’, ‘als ik ‘ja’ zeg, zegt mijn dochter ‘nee”, ‘mijn kind komt steeds ‘s nachts uit bed’! Deze en andere voor ouders herkenbare vragen komen aan bod in dit boek. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.Niet achter het behang…,maar wat dan? is geschreven voor (toekomstige) beroepskrachten, die ouders in de opvoeding ondersteunen. Veel van zulke professionals hebben bijna dagelijks te maken met ouders en hun opvoedingsvragen. Denk aan de kinderleidster, de leerkracht, de trainer van de sportclub, de huisarts, de sociaal verpleegkundige op het consultatiebureau, de buurthuiswerker, de maatschappelijk werker, de intern begeleider, de jeugdwerker, de opbouwwerker, de gezinsvoogd, de straatcoach…Er zijn grofweg twee manieren om ouders te helpen. Je kunt ze vertellen hoe zij het probleem het beste aan kunnen pakken. Of je kunt ouders anders naar de situatie laten kijken, zodat ze nieuwe handelingsmogelijkheden zien. Het laatste is op den duur natuurlijk veel effectiever. Ouders winnen aan zelfvertrouwen. Ze worden competenter. Ze kunnen een nieuwe problematische situatie beter het hoofd bieden. Niet achter het behang…,maar wat dan? werkt met een helder stappenplan. Dit stappenplan helpt je om juist die laatste aanpak te volgen. Je werkt aan begrip over het kind en grip op de opvoedsituatie. Met andere woorden: je werkt aan empowerment.