Niemand Is Uniek, Behalve Ik

Niemand Is Uniek, Behalve Ik


Auteur:Eric Rassin

  • Nederlands
  • 207 pagina’s
  • Bert Bakker
  • juli 2010
  • Samenvatting

    Ieder mens is uniek. Iedereen heeft zijn eigen sterke kanten en eigenaardigheden. Ieder mens heeft zijn eigen persoonlijkheid, zo weten we allemaal. Maar hoe persoonlijk is die persoonlijkheid nu echt?In Niemand is uniek, behalve ik wordt betoogd dat we meer op elkaar lijken dan dat we van elkaar verschillen. Uitgangspunt daarbij is dat we meer persoonlijkheidsverschillen waarnemen dan er welbeschouwd zijn en deze overdreven aandacht voor persoonlijkheid kan op meerdere manieren worden verklaard.Er wordt niet alleen ingegaan op het fenomeen persoonlijkheid, maar ook op de manier waarop in de gedragswetenschappen metingen worden gedaan, op algemene heuristieken en denkfouten en op persoonlijkheidsstoornissen. De conclusie is dat er heden ten dage al te veel nadruk op persoonlijkheid wordt gelegd, en dat wie het juk van de persoonlijkheid van zich af weet te werpen, meer uit het leven kan halen dan hij/zij ooit voor mogelijk heeft gehouden.