Neurowetenschappen een overzicht

Neurowetenschappen een overzicht


Auteur:Ben van Cranenburgh

  • Nederlands
  • Reed Business
  • 2 editie
  • januari 1997
  • Samenvatting

    Neurowetenschappen, een overzicht is het eerste deel van de herziene reeks ‘Inleiding in de toegepaste neurowetenschappen’. Het boek is een uitbreiding en nieuwe opzet van ‘Neurofilosie’ uit de gelijknamige reeks.In dit deel worden opvattingen over het zenuwstelsel en de hersenen vanuit diverse neurowetenschappelijke invalshoeken belicht: onder andere vanuit de neurologie, de neuro-anatomie, de klinische neurologie, de neurochemie en de psychofysiologie. Zeer wezenlijk is dat de auteur niet alleen de werking van het neuron op microniveau inzichtelijk maakt, maar ook op macroniveau. Bij dit laatste gaat het dan om elementen als hersengebieden, hemisferen en de gedragsfunctie.Deze benadering maakt dit boek goed bruikbaar voor zowel opleidingen als de beroepspraktijk. Het geeft basis-theoretische informatie voor de opleidingen en een goede achtergrond voor professionals die werken met neurologische patienten.Het fundament van de neurofysiologie, het reflexmodel, wordt in dit boek gerelativeerd en genuanceerd. Veel gangbare opvattingen worden ontzenuwd, zoals het misverstand dat gevoel voor creativiteit en muziek zich in de rechter hemisfeer bevindt. Alternatieven die meer in overeenstemming zijn met de huidige opvattingen worden gepresenteerd.Verder benadrukt Van Cranenburgh het belang van zintuiglijke functies bij het leren van vaardigheden en werkt hij die uit. De structurele en functionele plasticiteit van het zenuwstelsel wordt gepresenteerd als basis voor flexibiliteit, adaptatie en leerprocessen. Nieuwe inzichten, bijvoorbeeld ten aanzien van de werking van de hersenschors, geven aanleiding tot allerlei praktische toepassingen. Ook komt geregeld het ‘mind-body’-probleem aan de orde.Door vele praktische voorbeelden op het gebied van therapie, sport en pedagogiek tracht de auteur in dit boek de kloof tussen neurowetenschap en praktijk te overbruggen. Kortom, een belangwekkend boek voor medici, psychologen en paramedici.Van Cranenburgh is neurowetenschapper en oprichter van het Instituut voor toegepaste neurowetenschappen (ITON) te Haarlem. Hij werkte vele jaren als wetenschappelijk medewerker bij diverse instituten, waaronder het Nederlands Centraal Instituut voor Hersenonderzoek en het Revalidatie Centrum Amsterdam.