Boekbeschrijvingen

Neurorevalidatie

Neurorevalidatie


Auteur:Ben van Cranenburgh

  • Nederlands
  • 445 pagina’s
  • Reed Business
  • juni 2009
  • Samenvatting

    ‘Neurorevalidatie, uitgangspunten voor therapie en training na hersenbeschadiging’ is het sluitstuk van de vierdelige reeks ‘Toegepaste neurowetenschappen’.Neurorevalidatie gaat over herstel na hersenbeschadiging en de mogelijkheden dit door therapie of training te beinvloeden. Ongenuanceerde opvat tingen als ‘Eenmaal laesie, altijd gestoord’ en ‘Na zes maanden is geen verderherstel meer te verwachten’, worden ontzenuwd en vervangen door realistische informatie. Doemdenken en therapeutisch nihilisme zijn verleden tijd. Nieuwe inzichten in de plasticiteit van de hersenen en in uiteenlopende mechanismen van herstel, rechtvaardigen een positief denkklimaat.Het boek is opgebouwd uit drie grote delen:Deel 1, de biologische basis, bespreekt plasticiteit als universeel fenomeen. Verschillende herstelmechanismen worden beschreven met hun theoretische basis (o.a. beeldvormend onderzoek) en enkele patientvoorbeelden van opmerkelijk herstel.Deel 2 geeft de leertheoretische basis: toepasbare principes van leren en geheugen, het leren van motorische vaardigheden en leren en afleren van gedrag. Dit gedeelte biedt een gedachtegoed dat gebruikt kan worden omDeel 3 biedt een praktische uitwerking: de systematiek van de empirische cyclus als sturende leidraad, de talrijke principes en methodes en hoe men deze kan toesnijden op specifieke stoornissen en patienten. Het therapeutische repertoire blijkt enorm te zijn. Hierdoor ontstaat een keuzeprobleem: wat doe je, waarom en wanneer bij wie?Aan de hand van vele voorbeelden op het gebied van motoriek, cognitie en gedrag worden de probleemanalyse en interventiestrategieen praktisch uitgewerkt. Recent wetenschappelijk onderzoek naar het effect van specifieke therapieen en leerstrategieen levert positieve perspectieven voor de patient met hersenbeschadiging.Neurorevalidatie is geen receptenboek ‘evidence based medicine’, maar levert een gedachtegoed dat kan worden gebruikt bij het ontwerpen van concrete individueel gerichte behandelingen. Steeds weer blijkt dat onze huidige kennis over ‘plasticiteit’ en ‘leren’ tot nu toe onvermoede mogelijkheden van herstel kan bieden.

    Exit mobile version