Neuropsychiatrie in de praktijk

Neuropsychiatrie in de praktijk


Auteur:Paul David Meesters

  • Nederlands
  • 282 pagina’s
  • Reed Business
  • juni 2007
  • Samenvatting

    Neuropsychiatrie in de praktijk richt de aandacht op de ziektebeelden van patienten die zich sinds de boedelscheiding tussen de neurologie en de psychiatrie in een niemandsland bevinden. Bij de diagnostiek en behandeling van neuropsychiatrische patienten ervaren veel behandelaars lacunes ten aanzien van neurologische dan wel psychiatrische aspecten.Neuropsychiatrie in de praktijk is, onder redactie van Paul David Meesters (psychiater) en Pim van Gool (neuroloog), geschreven door Nederlandse auteurs die allen in de ambulante of klinische praktijk werkzaam zijn.Aan de hand van levensechte patientvoorbeelden behandelen zij een breed scala aan neuropsychiatrische ziektebeelden, waaronder:* specifieke klinische syndromen (o.a. katatonie, syndroom van Charles Bonnet, onthoudingsdelier, maligne neurolepticasyndroom, bewegingsstoornissen door antipsychotica),* verschillende vormen van dementie (o.a. frontotemporale dementie, dementie met Lewy bodies, dementia paralytica, ziekte van Creutzfeldt-Jakob, ziekte van Huntington),* neuropsychiatrische manifestaties bij somatische aandoeningen (o.a. obstructief slaapapneusyndroom, diabetes mellitus, cerebrovasculaire aandoeningen, epilepsie)* bijzondere presentaties van klassieke ziektebeelden (o.a. depressie bij de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson, syndroom van Gilles de la Tourette, schizofrenie en manie op hoge leeftijd).In elk hoofdstuk wordt een ziektebeeld uitgewerkt, waarbij de differentiele diagnose, de indicaties voor diagnostisch hulponderzoek en de mogelijkheden voor behandeling uitgebreid aan bod komen. Ook de pathogenese en nieuwe ontwikkelingen worden toegelicht en ieder hoofdstuk besluit met de meest relevante wetenswaardigheden. Illustraties, schema’s en tabellen maken het boek tot een aantrekkelijk geheel.Het boeiende van dit boek is dat voor de bespreking van de neuropsychiatrische stoornissen juist het verhaal van de patient steeds als uitgangspunt is gekozen.Uit het ten geleide van Piet Eikelenboom.Neuropsychiatrie in de praktijk is uitermate geschikt als praktische leidraad en als studiemateriaal voor onder andere neurologen, psychiaters, geriaters, verpleeghuisartsen, arts-assistenten in opleiding voor deze specialismen en (neuro)psychologen.