Neurofilosofie van de geest

Neurofilosofie van de geest


Auteur:Herman Philipse

  • Nederlands
  • Home Academy Publishers
  • oktober 2012
  • Samenvatting

    We weten steeds meer over de werking van onze hersenen. Maar hebben we daardoor ook meer kennis van ons bewustzijn en onze vrije wil? In zijn nieuwe serie hoorcolleges op cd analyseert Herman Philipse de visies hierover van neurowetenschappers als Dick Swaab (Wij zijn ons brein) en Victor Lamme (De vrije wil bestaat niet). Verschillende wijsgerige theorieen over de verhouding tussen hersengebeurtenissen en bewustzijnsverschijnselen worden kritisch besproken. Een overzichtscollege ‘neurofilosofie’. Over de spreker Prof. dr. mr. Herman Philipse is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Van hem zijn de volgende hoorcolleges op audio-cd verschenen: Acht filosofische miniaturen, Godsdienstfilosofie, Filosofen van de 20e eeuw, Wetenschap versus godsdienst, Ethiek en evolutie, Godsgeloof of atheisme?, Betrouwbare kennis en Vrijheid en verplichting.