Netwerken voor datacommunicatie newerken voor datacommunicatie / deel 3 Switching

Netwerken voor datacommunicatie newerken voor datacommunicatie / deel 3 Switching


Auteur:J. Bakker

  • Nederlands
  • Brinkman Uitgeverij
  • juni 2012
  • Samenvatting

    De aanpak van dit deel is vergelijkbaar met de vorige delen. Elk hoofdstuk start met een paragraaf ‘Wat is er al bekend’ om het instapniveau van de student te bepalen. Labopdrachten en Packet-Traceropdrachten vormen de aanvulling op de theorie. Net als bij deel 2 vormen vragen en opdrachten de afsluiting van elk hoofdstuk. Zij vereisen een bredere toepassing van de concepten uit het hoofdstuk en zijn een goede graadmeter (de antwoorden staan achterin het boek) of de student de leer- en oefenstof niet alleen begrijpt, maar ook heeft verwerkt.SerieIn een ICT-opleiding is er vanzelfsprekend en expliciet aandacht voor routers, kabels en verbindingen. Het eerste deel van de serie is een algemene inleiding waarbij al deze onderwerpen in globale zin ter sprake komen. De vervolgdelen (deel 2 Routers en deel 3 Switching) gaan dieper in op beide specifieke onderwerpen.