Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg / B Inhoud

Redactie:L.C.F. Luttmer

  • Nederlands
  • 608 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • september 2005
  • Samenvatting

    Er is de laatste vijf jaar veel veranderd binnen de Jeugdgezondheidszorg. Sinds de uitvoering verankerd ligt in het Basistakenpakket, zijn consultatiebureaus en afdelingen JGZ verplicht de zorg aan de doelgroep 0-19 volgens dit BTP uit te voeren. De financiering van bepaalde zorgfuncties is onder de verantwoordelijkheid van gemeenten komen te vallen en dan is er natuurlijk de verschuiving van een aanbodgerichte naar een meer vraaggerichte en vraaggestuurde zorg. Tijd dus voor een grondige herziening van wat door de jaren heen is uitgegroeid tot het standaardwerk over en voor de Nederlandse jeugdgezondheidszorg. Net als bij de vorige drukken wordt de organisatie van de JGZ beschreven in deel A, en richt dit deel , deel B, zich op de inhoudelijke kant. De uitgave opent met een inleidend hoofdstuk waarin een beschrijving wordt gegeven van de voornaamste ontwikkelingsgebieden van kinderen van 0 tot 19 jaar. In de vijf daarop volgende hoofdstukken wordt per leeftijdfase een volledig beeld gegeven van de ontwikkeling. Elk hoofdstuk begint met een typering van de leeftijdfase. Deze wordt gevolgd door een beschrijving van de normale groei en ontwikkeling en de invloed daarop van interne en externe milieufactoren. Aansluitend komen zaken aan de orde als leefstijl, mogelijke gezondheidsbedreigingen en het zorgsysteem. Ook deze keer sluit deel B af met een hoofdstuk over kinderen in bijzondere situaties.