Nederlands in structuren

Auteur:Wuyts

  • Nederlands
  • 191 pagina’s
  • Uitgeverij Acco
  • oktober 2007
  • Samenvatting

    NEDERLANDS IN STRUCTUREN is geen gewoon grammaticaboek. In navolging van de grote Griekse filosoof Socrates gebruiken we het spel van vragen en antwoorden om de structuren van het Nederlands bloot te leggen. De vragen horen bij een korte tekst rond telkens een bepaalde taalstructuur. De lezer wordt uitgenodigd om na te denken over die structuur en zijn passieve kennis van het Nederlands te activeren. Na dit leerproces volgen klassieke en creatieve oefeningen die de lezer helpen de actieve kennis te consolideren.De teksten en de oefeningen hebben telkens een extra focuspunt: ze zijn informatief, humoristisch of vormen de vonk voor een interessant gesprek. Dit focuspunt biedt een mentale hefboom die het de lezer prettiger en dus makkelijker maakt om zich te concentreren en om de structuren te memoriseren.NEDERLANDS IN STRUCTUREN is het resultaat van tien jaar samenwerking met cursisten die hun passieve kennis willen activeren met het doel correcter om te gaan met de taal.