Nederlands in de onderbouw

Nederlands in de onderbouw


Auteur:M. de Boer

  • Nederlands
  • 368 pagina’s
  • Coutinho
  • juli 2010
  • Samenvatting

    Nederlands in de onderbouw biedt (aanstaande) docenten Nederlands een handreiking voor de vormgeving van hun onderwijs. De auteurs behandelen de taalvaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren, met als uitgangspunt de referentieniveaus Taal van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen. Bij elke vaardigheid worden theoretische achtergronden gegeven, alsook suggesties voor opbouw en planning van de leerstof, oefeningen en toetsing. Op dezelfde wijze komt het onderwijs in fictie en taalvariatie aan de orde.Ieder hoofdstuk sluit af met beschrijvingen van achtergrondliteratuur en wordt geillustreerd met lesvoorbeelden uit taalmethoden Nederlands. Hierdoor wordt de theorie direct toepasbaar in de onderwijspraktijk van alledag.De auteurs zijn werkzaam (geweest) in het Team Nederlands van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO).