Nederlands burgerlijk procesrecht

Nederlands burgerlijk procesrecht


Auteur:H.J. Snijders

  • Nederlands
  • 623 pagina’s
  • Kluwer
  • september 2011
  • Samenvatting

    Dit boek is primair geschreven voor gevorderde rechtenstudenten die behoefte hebben aan diepgaande kennis van het Nederlands burgerlijk procesrecht, zoals toekomstige advocaten en rechters. Intussen is het ook een handboek voor de rechtspraktijk zelf geworden.Het boek vormt een uitwerking van het boekje Inleiding burgerlijk procesrecht. Naast procestechnische onderwerpen krijgen ook fundamentele procesrechtsbeginselen en figuren als de goede procesorde uitvoerig aandacht. Supranationaal procesrecht (voor procedures bij BenGH, HvJ EG en EHRM) komt tevens aan de orde.De schrijvers besteden in dit boek niet alleen aandacht aan de rechtspraktische betekenis van het burgerlijk procesrecht maar betrekken de lezer ook in het rechtswetenschappelijk debat op dit rechtsterrein in beweging.