Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs / druk 1

Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs / druk 1

  • Nederlands
  • 176 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • februari 1996
  • Samenvatting

    Voor een groot aantal kinderen op de basisschool is Nederlands niet de moedertaal. En juist op school gaan deze kinderen zich de Nederlandse taal eigen maken. Dit handboek geeft inzicht in het proces van tweede-taalverwerving en biedt leerkracht en student houvast. Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs gaat over de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid, taalaanbod en interactie, en woordenschatontwikkeling. Ook biedt het boek informatie over lezen en over taalfuncties. Het handboek bevat praktijkgerichte hoofdstukken over schoolse taalvaardigheden, over het onderwijs in de eerste en tweede taal en over taaldoelen, leerstof en toetsing. Speciaal voor de pabo-student zijn vele vragen en opdrachten aan de teksten toegevoegd. Elk hoofdstuk sluit af met een toets en verwijzingen naar verdere literatuur over de behandelde stof.