Natuurwetenschappen en archeologie

Auteur:A. Ervynck

  • Nederlands
  • 270 pagina’s
  • Uitgeverij Acco
  • april 2009
  • Samenvatting

    Archeologie bestudeert het menselijk handelen in het verleden, aan de hand van opgegraven stoffelijke resten. In oorsprong was dit een discipline die duidelijk bij de menswetenschappen hoorde, maar sinds de jaren zestig kregen natuurwetenschappelijke benaderingen steeds meer aandacht. Men realiseerde zich dat ‘de mens’ niet enkel een cultureel maar ook een biologisch gegeven is. Daarnaast werd steeds duidelijker dan een globale reconstructie van het verleden niet mogelijk is zonder de studie van planten – en dierenresten, landschappen, bodem en geologie. De interactie met het milieu bepaalt voor een groot deel het menselijk handelen en denken, en vormt het onderzoeksthema van de ecologische archeologie. Een even belangrijk tendens is de integratie van natuurwetenschappelijke analysemethoden in het archeologische onderzoek. Fysische, chemische, biologische, geografische en geologische technieken laten toe om steeds meer informatie aan archeologische vondsten, structuren en landschappen te onttrekken. Oorsprong, productie, behandeling en ouderdom van materialen worden daarbij achterhaald. Dit boek brengt een overzicht van de werkwijzen binnen het ecologische – archeologische onderzoek en legt uit welke natuurwetenschappengelijke analysemethoden tegenwoordig voor handen zijn. We belichten welke onderzoeksthema’s men door een natuurwetenschappelijke aanpak kan verkennen en tot welke inzichten dit kan leiden. Deze invalshoek is in het Nederlandstalig taalgebied uniek.