Nagelaten Fragmenten / 7 November 1887 – Begin 1889

Auteur:F. Nietzsche

  • Nederlands
  • 595 pagina’s
  • SUN
  • februari 2002
  • Samenvatting

    Veel van de fragmenten in dit laatste deel van de schriftelijke nalatenschap van Netzsche zijn nooit eerder gepubliceerd. Bovendien bevat het een groot deel van de gedachten die wij slechts kenden uit de postume uitgaven van De wil tot macht door onder anderen zijn zus. Deze gedachten zijn voor het eerst onverminkt en in de volgorde waarin Nietzsche ze neerschreef gepubliceerd in de Kritische Gesamtausgabe door Giorgio Colli en Mazzino Montinari. Zo wordt het mogelijke de voorlaatste fase van Nietzsches denken, die van de frontale aanval op de problemen van de metafysica, in een niet-vertekend perspectief te zien. In de zomer van 2002 verschijnt het eerste deel: 1869 – 1874.