Nag Hammadi Geschriften 2

Nag Hammadi Geschriften 2


Auteur:Jan H. Slavenburg

  • Nederlands
  • 489 pagina’s
  • Ankh Hermes
  • december 1995
  • Samenvatting

    NAG HAMMADI-GESCHRIFTEN IIMet dit tweede deel is de Nederlandse vertaling van alle gnostische geschriften, die in 1945 bij Nag Hammadi gevonden zijn, voltooid. In veel van de geschriften die hier worden gepresenteerd is een visie op de schepping te vinden die afwijkt van de joodschristelijke visie. Aan Genesis gaat nog het verhaal vooraf van het ontstaan van een puur geestelijke wereld. De god van bet Oude Testament is volgens de gnostici dan ook niet de allerhoogste God uit wie alles voortgekomen is, maar een afgescheiden godheid die voor de schepping van de onvolmaakte, stoffelijke wereld verantwoordelijk wordt gehouden. Zo wordt ook antwoord gegeven op de veel gestelde vraag: Hoe kan een God van Liefde tegelijk en wrekende en naijverige god zijn, die zijn schepselen met leed, dood en verderf treft? Naast de vele boeiende scheppingsmythen vinden we in dit deel ook talrijke openbaringsgeschriften waarin de ziel van de ziener, door een engel begeleid, een geestelijke reis maakt door de hemelsferen en aldus heel wat occulte kennis openbaart voor de generaties na hem. Een van deze teksten was zelfs zo geheim dat hij in gecodeerde vorm is overgeleverd. Daarnaast zijn er verlossingsteksten waarin de weg beschreven wordt die de ziel moet afleggen om tot verlossing te komen. Dankzij de vondst bij Nag Hammadi hebben we nu de beschikking over eeuwenoude, esoterische wijsheid uit de bronnen van onze eigen cultuur. Deze geschriften zouden hierom ook een brug kunnen slaan tussen christendom en nieuwe-tijdsdenken. Ze geven een andere blik op een aantal traditionele geloofsopvattingen en bieden op bepaalde punten steun aan ons innerlijk weten. Dat is de schat die Nag Hammadi te bieden heeft en waaraan in deze tijd blijkbaar veel behoefte bestaat.Alle geschriften zijn voorzien van duidelijke inleidingen en toelichtingen. De Nag Hammadi-geschriften I en II vormen tezamen een standaardwerk, waar niemand die serieus over religie en oude wijsheid wil spreken, meer omheen zal kunnen.