Nader tot U

Nader tot U


Auteur:G. Reve

  • Nederlands
  • 166 pagina’s
  • Samenvatting

    Gerard Reve noemt Nader Tot U de voortzetting en voltooiing van ‘Op Weg Naar Het Einde’. Op onnavolgbare wijze weet de schrijver, inmiddels bekeerd tot het katholicisme, het aardse en het verhevene met ekaar te verbinden. God, liefde en dood vormen de enige werkelijkheid: ‘En indien het waar was, dat God liefde was, dan moest dit betekenen dat wij slechts werkelijk bestonden, in zoverre we lief hadden.”Nader Tot U bevat, naast brieven, een afdeling ‘Geestelijke liederen’, die het begin markeren van Gerard Reve als dichter.