Naar een auti-vriendelijke vo-school

Auteur:J. Wichers-Bots

  • Nederlands
  • 120 pagina’s
  • Garant
  • april 2008
  • Samenvatting

    ‘Hoe bieden we leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum hulp bij het uitvoeren van open opdrachten?’ is de startvraag van het onderzoeksproject, dat leidde tot dit boek.Beschreven wordt hoe Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg, de Ambulante Dienst en het Steunpunt Autisme van REC Vierland samen met leerlingen, ouders, mentoren, docenten, zorgcoordinator en de schoolleiding van Havo Notre Dame des Anges deze vraag onderzoekend beantwoorden.Dit onderzoek bracht een ontwikkelingsproces op gang naar een auti-vriendelijke school. De leerling zelf, de mentor, de vakdocent, de zorgcoordinator, de ambulant begeleider en de ouders als partners dragen ingredienten aan die tezamen leiden tot een ‘Bijsluiter’, een persoonlijke handleiding van en voor de leerling.De expertise rondom autisme wordt bij alle docenten vergroot. Dit leidt tot een visie op autisme. Door actieve ondersteuning van ASS-leerlingen wordt het onderwijs op Havo Notre Dame des Anges adaptiever. Leerlingen met – maar ook zonder ASS – ontvangen beter en meer op hun leerbehoeften afgestemd onderwijs.