Na de dood

Na de dood


Auteur:David Fontana

  • Nederlands
  • 227 pagina’s
  • AnkhHermes
  • mei 2010
  • Samenvatting

    Psycholoog David Fontana doet al veertig jaar onderzoek naar de dood en wat we daarna kunnen verwachten. Zijn inzichten ontleent hij voornamelijk aan onderzoek, talrijke gesprekken met mediums en aan de bijna-doodervaringen van patienten. Fontana concludeert dat er opmerkelijke overeenkomsten bestaan in de beschrijvingen van deze ervaringen. Verder heeft hij verrassende gelijkenissen gevonden tussen, aan de ene kant, bijna-doodervaringen, beschrijvingen van verschijningen en de herinneringen van mediums en, aan de andere kant, de spirituele tradities van culturen met een diepgeworteld geloof in reincarnatie. Hij stelt dat inzicht in het leven na de dood van groot belang is voor een goede voorbereiding op deze onvermijdelijke volgende fase in ons bestaan.Inzicht in het leven na de dood zorgt ervoor dat je voorbereid bent op de volgende fase van je bestaan