Mystiek En Eros

Auteur:Anselm Gr?n

  • Nederlands
  • 112 pagina’s
  • ten Have
  • mei 2007
  • Samenvatting

    r bestaat een spanning tussen religie en seksualiteit. Veel gelovige mensen vinden het moeilijk seksualiteit een plaats te geven in hun leven. Anselm Grun en Gerhard Riedl helpen hen erbij door mystiek en eros met elkaar te verzoenen.De auteurs noemen de spanning tussen religie en seksualiteit rampzalig, en spreken zelfs van een verscheurdheid. Die wordt bijvoorbeeld zichtbaar in huwelijken en relaties waar mensen worstelen met de rol van seksualiteit.Grun en Riedl willen spiritualiteit en seksualiteit met elkaar verzoenen; het gaat hun om eenheid in plaats van tegenstelling. Daarvoor zoeken ze aanknopingspunten in mystieke bronnen en in de moderne psychologie. Zo’n verzoening werkt naar beide kanten gunstig uit: mensen gaan meer bezield met seksualiteit om, en hun spiritualiteit krijgt nieuwe levenskracht.