Mystiek Dagboek

Auteur:K. Bras

  • Nederlands
  • 456 pagina’s
  • Uitgeverij Ten Have
  • april 2009
  • Samenvatting

    Kick Bras koos voor iedere dag een tekst uit de (christelijke) mystiek. Een rijk geschakeerde bloemlezing, voor wie dagelijks een moment van aandacht en overweging zoekt.Mystici zoeken een innige verbondenheid met God, de Oerbron van ons bestaan. God, die zich in Jezus Christus als onvoorwaardelijke liefde presenteerde, wil door zijn Geest leven in ons diepste innerlijk, en drijft ons weer naar buiten om anderen te dienen.Van deze mystiek geeft Kick Bras’ bloemlezing een mooi overzicht: van de woestijn in het Egypte van de vierde tot het Amsterdam van de twintigste eeuw. Aan het woord komen bijvoorbeeld Hadewijch, Bonhoeffer, Hammarskjold, Merton, Dorothee Solle, Titus Brandsma en vele anderen. Sommige teksten spreken direct aan, andere vragen wat meer meditatieve aandacht. Een prachtige introductie in de rijke schatten van de christelijk-mystieke traditie.Dr. Kick Bras is predikant te Gorinchem en auteur van vele boeken op het gebied van spiritualiteit en mystiek.