Muzisch-Agogische Methodiek Dr4

Muzisch-Agogische Methodiek Dr4


Auteur:Dineke Behrend

  • Nederlands
  • 162 pagina’s
  • Coutinho
  • september 2000
  • Samenvatting

    Muzische middelen kunnen bij de begeleiding en behandeling van clienten een grote rol spelen. In dit boek laat de auteur zien hoe hulpverleners muzische middelen als dans, drama of literatuur methodisch verantwoord kunnen inzetten. Zij doet dit door een brug te slaan tussen de muzische en de agogische aspecten van de sociaal-pedagogische hulpverlening, vanuit noties als mensbeeld, creativiteit en beroepshouding. De eerste vier hoofdstukken van dit boek vormen de theoretische basis voor het muzisch-agogisch werken. In de laatste hoofdstukken wordt de lezer praktisch op weg geholpen doordat hij veel opdrachten en oefencasussen krijgt aangeboden, waarin hij een aanbod moet opzetten voor heel verschillende clienten.