Muzisch-agogische methodiek

Muzisch-agogische methodiek


Auteur:Dineke Behrend

  • Nederlands
  • 173 pagina’s
  • Coutinho
  • januari 2008
  • Samenvatting

    groepallemaal samentoch zo alleenik loop gillend wegkliekEen gedicht maken kan een belangrijke manier van uiten zijn voor iemand die bijvoorbeeld noodgedwongen in een groep zit. Door te werken met een muzisch middel als poezie groeit het zelfinzicht en worden gevoelens bespreekbaar. Behalve poezie kunnen ook andere muzische middelen in het social work worden ingezet. Deze bieden een andere ingang dan alleen een gesprek of training. Muzische activiteiten zijn in het social work dan ook geen doel, maar een waardevol middel – als ze tenminste op een methodische manier worden ingezet: in aansluiting op de problematiek en de belangstelling van de groep.In dit boek wordt een brug geslagen tussen de muzische en de agogische aspecten van het social work. Vanuit noties als mensbeeld, creativiteit en beroepshouding leert de student muzisch-agogisch werken. Praktijkvoorbeelden en oefencasussen maken dit boek tot een heldere en praktische handleiding.Dineke Behrend is verbonden aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle.