Musiceren zonder pijn

Auteur:A. Samama

  • Nederlands
  • 157 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • november 1998
  • Samenvatting

    Veel musici hebben tijdens en na het musiceren last van pijn in schouders, armen of handen. Hun klachten ontstaan door een verkeerde houding van wervelkolom, hoofd en nek. In muziekopleidingen wordt hieraan weinig aandacht besteed. Dit boek is een handleiding om blessures als gevolg van de uitoefening van het beroep van musicus te voorkomen en, als er al blessures zijn, deze te behandelen. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel komt de theorie met instructies en oefeningen die voor alle musici bedoeld zijn aan de orde. Deel twee geeft instructies en oefeningen voor de verschillende instrumenten.In het laatste deel worden de blessures die bij het bespelen van elk instrument kunnen optreden overzichtelijk in tabelvorm weergegeven, waarbij vermeld wordt waardoor ze veroorzaakt worden en wat de musicus eraan kan doen om ze te verhelpen of voorkomen. De talrijke illustraties verduidelijken de tekst bij zowel de theorie als de oefeningen.