Mr. C. Asser’s Handleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht / Algemeen Deel

Auteur:C. Asser

  • Nederlands
  • 194 pagina’s
  • Kluwer
  • maart 2005
  • Samenvatting

    Over argumenteren in het burgerlijk recht, het onderwerp van dit boek, schrijft men meestal in termen van juridische techniek. Deze techniek blijft in dit boek goedddeels buiten beeld. Voor uiteenzettingen daarover kan men in beide eerdere Algemeen Delen van de Asser-Serie en elders terecht. De auteur kiest een andere invalshoek: die van geengageerde toeschouwer die ziet hoe juristen met het burgerlijk recht omgaan en die zich daarbij verbaast en soms amuseert. De auteur doet dit vanuit het besef dat juristen zich bedienen van een manier van argumenteren en redeneren die bij enig nadenken lang niet zo dwingend en overtuigend is als wij meestal stilzwijgend aannemen. In zijn slotbeschouwing gaat de auteur in op het karakter van de rechtswetenschap in Nederland. Laat u verrassen door dit unieke nieuwe Algemeen deel in de Asser-Serie!