Morfologie

Morfologie


Auteur:Geert Booij

  • Nederlands
  • 303 pagina’s
  • Amsterdam University Press
  • 2nd Revised edition
  • juli 1998
  • Samenvatting

    Morfologie is een inleiding in de morfologische theorie en de toepassing daarvan op het Nederlands. De auteurs geven in een introductie de huidige theorieen weer over de morfologische structuur van woorden. De verschillende typen woordvorming komen aan de orde. Ook wordt inzicht geboden in de relatie van de morfologie tot andere componenten van de grammatica, zoals de fonologie en de syntaxis. De taalpsychologische dimensie van de woordstructuur krijgt eveneens grote aandacht. Aan ieder hoofdstuk van Morfologie zijn oefenopgaven toegevoegd, die het boek tot een uitstekend cursusboek maken. Deze tweede, geheel herziene druk is verrijkt met een diachroon perspectief: hoe kunnen verschijnselen die grilligheden van het Nederlands lijken, verklaard worden? Een apart hoofdstuk over morfologische veranderingsprocessen is vanwege deze invalshoek aan het boek toegevoegd.