Moresprudentie

Moresprudentie


Auteur:Jaap Buitink

  • Nederlands
  • 292 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • februari 2012
  • Samenvatting

    In het sociaal werk is er vaak weinig tijd of aandacht voor beroepsethiek. Moresprudentie brengt daar verandering in. Deze nieuwe uitgave voorziet in de behoefte aan meer aandacht voor morele oordeelsvorming en ‘moresprudentie’: het vastleggen van de keuzes die sociaal werkers maken. Een actueel en noodzakelijk boek, zeker nu maatschappelijk werkers een herziene en sociaalagogisch werkers en jeugdzorgwerkers een geheel nieuwe beroepscode hebben. Sociaal werkers doen het voor het publiek eigenlijk nooit goed: of ze grijpen onnodig in of ze doen het te laat. De maatschappelijke kritiek is in beide gevallen niet mals. Sociaal werkers, van werkers in de jeugdzorg, buurt- of schoolmaatschappelijk werk, verstandelijk gehandicaptenzorg tot de reclassering, staan voor vele morele dilemma’s. De kwaliteit van de hulpverlening vraagt om meer tijd en aandacht voor morele oordeelsvorming. Morele dilemma’s: iedere sociaal werker krijgt ermee te maken. Moresprudentie bereidt de student en de uitvoerend sociaal werker hierop voor. Hij leert morele dilemma’s te herkennen en te analyseren en krijgt praktische handvatten aangereikt om zelfstandig tot oplossingen te komen. Alle aspecten van beroepsethiek en de beroepscode komen aan bod, met veel casussen en leeropdrachten, zowel in het boek als op de bijbehorende website.De uitgave bevat twee delen. Deel A schetst het conceptuele kader en de praktische vaardigheden die de sociaal werker nodig heeft om zijn werk op morele aspecten te kunnen analyseren en te beoordelen. Deel B leert de sociaal werker hoe hij bij concrete dilemma’s in het werken met clienten, in samenwerking met andere hulpverleners en in de verhouding tot de organisatie kan handelen. De opzet van deel B volgt de artikelindeling van de nieuwe beroepscodes op de voet.Bij het boek hoort ook een aanvullende website die zowel de docent als de student extra informatie en ondersteuning biedt in de vorm van theoretische verdieping, casuistiek, praktijkopdrachten, persoonlijke reflectie en toetsen.Het boek ‘Moresprudentie’ is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) en is geschreven vanuit en voor het sociaal werk, maar herkenbaar voor vele hulpverlenende beroepen.