Moordouders

Auteur:A.J. Verheugt

  • Nederlands
  • 180 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • september 2007
  • Samenvatting

    Steeds wanneer er in de media bericht wordt over een ouder die zijn of haar kind of kinderen om het leven heeft gebracht, worden dezelfde vragen gesteld: wie doet zoiets? Komt het nu eigenlijk vaak voor in Nederland, want die indruk krijgt men soms wel vanuit het nieuws. Houden deze mensen dan niet van hun kinderen? En waarom juist in dat gezin? Het zijn van die gewone gezinnen, zegt men vaak. Doen mannen zoiets vaker dan vrouwen en waarom dan? Allemaal vragen waar men graag een antwoord op zou willen vinden. Kinderdoding is een verschijnsel dat, ook in Nederland, al sinds mensenheugenis bestaat.Moordouders schetst het verschijnsel kinderdoding door de eeuwen heen, in Nederland en daarbuiten. Vervolgens wordt verslag gedaan van het uitgevoerde onderzoek naar kinderdoding in Nederland in de periode 1994-2003. Ten slotte worden de resultaten, conclusies en implicaties van het onderzoek besproken.Het onderzoek dat er in beschreven wordt, betreft de persoon van de dader, de slachtoffers, de gezinsomstandigheden, de delictomstandigheden en het strafproces.Dit boek is bedoeld voor werkers in het juridische veld, rechtsplegers, wetgevers en wetshandhavers, opsporingsambtenaren, hulpverleners, gedragsdeskundigen, maar ook voor ieder ander die in het onderwerp kinderdoding ge•nteresseerd is. Zij worden voorzien van meer kennis op het ingewikkelde en mysterieuze terrein van het verschijnsel kinderdoding. Ook levert dit boek een bijdrage aan eventuele vroegtijdige onderkenning van potenti’le risicogevallen, opdat professionele hulpverleners zo nodig tijdig adequate maatregelen kunnen nemen. Verder poogt het boek een basis te scheppen voor verder onderzoek naar kinderdoding.Over de auteurVerheugt is klinisch en forensisch psycholoog, psychotherapeut en psychoanalyticus en werkzaam in het forensische en psychotherapeutische veld.