Mondzorg in sociaal perspectief

Auteur:J. den Dekker

  • Nederlands
  • 291 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • oktober 2008
  • Samenvatting

    Dit boek beschrijft de structuur en het functioneren van de mondzorg, bezien vanuit verschillende invalshoeken. Aan de orde komen onder meer de ontwikkeling van de zorgverlening en van de mondzorg in de sociale zorgverzekering, belangrijke wetgeving, toezicht, kwaliteitsborging en de resultaten van de zorg. Veel aandacht wordt geschonken aan de werking van het systeem van mondzorg in de praktijk, aan problemen die daarbij aan het licht komen en aan discussie over mogelijke verbetering in de toekomst.Dr. J. den Dekker, tandarts, is als tandheelkundig adviseur verbonden aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en als universitair docent sociale tandheelkunde aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).Voor wie?Het boek is bestemd voor studenten tandheelkunde en mondzorgkunde, tandartsen en mondhygienisten en anderen die belang stellen in (de ontwikkeling van) de mondzorg.