Moet Dat Nou ?

Auteur:L. Jagt

  • Nederlands
  • 121 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • april 2001
  • Samenvatting

    Jarenlang was het werken met onvrijwillige clienten in het maatschappelijk werk not done. Maatschappelijk werk omvatte het ondersteunen en versterken van clienten die om hulp kwamen vragen; in dat beeld paste niet dat maatschappelijk werkers zelf het initiatief namen om contact met potentiele clienten op te nemen en een hulpverleningsproces te starten. Achteraf kunnen we constateren dat het inderdaad om beeldvorming ging, want de werkelijkheid was anders. Bij nader inzien blijken veel vrijwillige clienten niet geheel vrijwillig. Zij komen onder dwang van omstandigheden, onder druk van naasten, met ambivalenties en soms ten einde raad. Drie rode draden tekenen zich af in het boek. Het werken op twee sporen (spoor omgeving – spoor client) vormt de eerste rode draad. Onderzoek en praktijkervaringen wijzen uit dat juist de combinatie van deze twee aspecten bij het werken met onvrijwillige clienten effectief kan zijn. De tweede rode draad is het thema motiveren. Gemotiveerd zijn voor participatie in een hulpverleningsproces, is iets wat vooraf bij onvrijwillige clienten niet of nauwelijks aanwezig is. De derde rode draad is het streven om zo veel mogelijk gebruik te maken van methodische instrumenten, die – naar uit onderzoek blijkt – in de praktijk het meeste effect sorteren.