Moderne Vreemde Talen In De Onderbouw

Moderne Vreemde Talen In De Onderbouw


Auteur:Francis Staatsen

  • Nederlands
  • 345 pagina’s
  • Coutinho
  • augustus 2004
  • Samenvatting

    Sinds de invoering van de basisvorming is er sprake van een inhoudelijke koerswijziging in het moderne vreemdetalenonderwijs: de kerndoelen vragen een op communicatie gerichte aanpak in de onderbouw. Dit boek biedt (aanstaande) docenten vreemde talen een handreiking bij de vormgeving van hun onderwijs. Het gaat erom een vreemde taal te leren gebruiken. Dit heeft consequenties voor de ordening van de leerstof, de oefenvormen, de leeractiviteiten en de toetsing.In Moderne vreemde talen in de onderbouw komen de vaardigheden lezen, kijken en luisteren, spreken en schrijven, en hun onderlinge samenhang aan bod. Ook komt het domein eTaal en cultuur? aan de orde, en wordt stilgestaan bij eLeren leren? in de onderbouw. Daarnaast is er een hoofdstuk gewijd aan de rol die het taalportfolio in de onderbouw kan spelen.Vele voorbeelden uit een groot aantal leergangen Frans, Duits en Engels verhogen de praktische waarde van dit boek.