Misverstand Opvoeding

Misverstand Opvoeding


Auteur:J. Rich Harris

  • Nederlands
  • 480 pagina’s
  • Uitgeverij Contact
  • februari 1999
  • Samenvatting

    Moet een kind de ruimte hebben of juist niet? Waarom lijken kinderen soms wel en soms helemaal niet op hun ouders, en is het ene kind gemakkelijker in de omgang dan een ander kind in hetzelfde gezin? Waarom onttrekken kinderen zich op een bepaalde leeftijd aan hun ouders? Hoe vindt de vorming van temperament en karakter plaats, en welke rol spelen ouders, leraren, klasgenoten en vrienden daarbij? En wat is de rol van de genen? Hoe kun je al die verschillende invloeden van elkaar onderscheiden en hoe kunnen ouders en opvoeders deze kennis het best benutten? Elke ouder en elke leraar weet dat opvoeden geen kleinigheid is. Bovendien zijn deskundigen het onderling niet eens. Wat zijn hun theorieen over opvoeding eigenlijk waard? ‘Het misverstand opvoeding’ bevat nieuwe en verrassende ideeen over de vorming van persoonlijkheid en karakter. Harris weerlegt grondig, scherpzinnig en geestig een groot aantal ‘zekerheden’ van psychologen en opvoeders, en geeft aan ouders even opmerkelijke als verstandige adviezen. Wie serieus over opvoeding wil nadenken kan beslist niet om dit boek heen.