Mindfulness Voor Je Kind

Mindfulness Voor Je Kind


Auteur:Susan Kaiser Greenland

  • Nederlands
  • 238 pagina’s
  • Uitgeverij Ten Have
  • augustus 2010
  • Samenvatting

    Dit boek leert hoe een kind met mindfulness beter in balans kan blijven als het even tegenzit. Mindfulness helpt veel volwassenen om te gaan met stress en andere ongemakken. Daarover zijn inmiddels veel boeken verschenen. Maar dit is een van de zeldzame boeken over aandacht-trainen bij kinderen. ‘Mindfulness voor je kind’ staat vol anekdotes, leuke oefeningen en spelletjes. De auteur put hiervoor uit haar ervaring als trainer en ouder. Zo vertelt ze hoe haar zoontje en een vriendje van zes huilend het huis kwamen binnenstormen. De kinderen waren zo overstuur dat ze niet konden vertellen wat er gebeurd was. Greenland pakte een sneeuwbol van de boekenplank, schudde die en vroeg de jongetjes hun hand op hun buik te leggen. Samen keken ze zo naar de neerdwarrelende sneeuw. Dat herhaalde ze nog een paar keer tot de kinderen rustig konden ademen en eindelijk hun verhaal konden vertellen. Susan Kaiser Greenland verliet haar succesvolle advocatenpraktijk om Innerkids op te zetten: een trainingsprogramma verbonden aan het Mindfulness Awareness Research Center van UCLA (University of California, Los Angeles).