Mindfulness bij volwassenen met autisme

Mindfulness bij volwassenen met autisme


Auteur:Annelies Spek

  • Nederlands
  • 192 pagina’s
  • Hogrefe Uitgevers BV
  • november 2010
  • Samenvatting

    Ondanks de toegenomen kennis over autisme bij volwassenen, is erhelaas nog weinig bekend over een passende behandeling. In Mindfulnessbij volwassenen met autisme bespreekt Annelies Spek een nieuwetherapievorm die mensen met autisme kan helpen om minder sneloverbelast te raken, gedachten los te laten en beter lichamelijke grenzenaan te voelen.Bij mindfulness worden meditatietechnieken beoefend die ontleendzijn aan het boeddhisme. Hierbij wordt er weinig tot geen beroep gedaan op communicatie eninzicht in eigen gedachten en gevoelens. Dit is voor mensen met autisme prettig,omdat zij juist moeite ervaren in communicatie en sociaal inzicht(theory of mind).Na een heldere uiteenzetting van mindfulness wordt per hoofdstuk steedseen meditatieoefening besproken. Aan bod komen onder andere ademhalings-,luister-, gedachten-, lichaams- en bewegingsmeditaties. Bij elke oefening wordenpraktische tips gegeven en is er ruime aandacht voor specifieke valkuilen voormensen met autisme. Ook wordt er concreet besproken in welke structuur men demeditaties kan beoefenen. Op de website www.mindfulnessbijautisme.nl zijnbovendien alle meditatieoefeningen in mp3-format te vinden.Mindfulness bij volwassenen met autisme is de eerste behandeling voor volwassenenmet autisme die bewezen effectief is. Door de toegankelijke stijl en deprachtige illustraties is dit boek zeer geschikt voor zowel hulpverleners als voormensen met autisme zelf.Annelies Spek is als klinisch psycholoog en senior onderzoeker werkzaam bij hetCentrum Autisme Volwassenen, GGZ Eindhoven. De illustraties zijn gemaakt doorRene Hazebroek, www.rhaillustraties.nl.