Mijn Naam Is Asjer Lev

Mijn Naam Is Asjer Lev


Auteur:C. Potok

  • Nederlands
  • Bbnc
  • januari 2004
  • Samenvatting

    Asjer Lev groeit op in een besloten gemeenschap van orthodoxe joden in Brooklyn (New York). Al vroeg blijkt zijn aanleg en hartstocht voor het tekenen en neemt het kunstenaarschap voor hem de vorm aan van een roeping. Dit brengt hem in conflict met zijn omgeving. Het meest navrant is de botsing met zijn vader, een geliefd man die al zijn krachten inzet voor de vrijmaking van de joden in de Sovjetunie. Getrouw aan het geloof der vaderen ervaart deze de kunst als nutteloos. Asjer Lev isoleert zich uiteindelijk volkomen, wanneer hij het presteert een kruisiging te schilderen. Dan moet hij afscheid nemen van zijn ouders en andere vertrouwden. Potoks roman geeft enerzijds een ongekende uitbeelding van het joods-orthodoxe milieu waar wijsheid en gestrengheid samengaan en anderzijds een uitzonderlijk inzicht in de even wetmatige als vrije denkwereld van een groot creatief talent. Daarnaast bezit de auteur als weinigen het vermogen op beheerste wijze hevige emoties op te roepen, waarbij de lezer zich eerder deelgenoot dan toeschouwer waant.