Mijn ex, mijn stalker

Mijn ex, mijn stalker


Auteur:Kate Brennan

  • Nederlands
  • 271 pagina’s
  • Boekerij
  • februari 2009
  • Samenvatting

    Kate Brennan was altijd al een beetje terughoudendin de liefde, uit angst om afgewezen te worden. Dusals ze Paul ontmoet, een rijke, charismatischezakenman met veel vrije tijd, is ze aanvankelijk ophaar hoede. Na verloop van tijd weet hij haar tochvoor zich te winnen, en ze geeft zich steeds meer aanhem over.Maar dan ontdekt ze dat hij haar stelselmatig ontrouwis. Wat haar betreft is de relatie meteen voorbij, maarPaul laat zich niet zo makkelijk aan de kant zetten.Hij breekt in in haar huis, luistert haar telefoon af enduikt regelmatig plotseling op, op plaatsen waar hijniets te zoeken heeft. Hij heeft genoeg geld en connectiesom haar voortdurend in de gaten te houden, en haarleven compleet te beheersen…In Mijn ex, mijn stalker laat Kate Brennan zien hoeeen doodgewone vrouw ten prooi kan vallen aan eenangstaanjagende stalker.