Midwinter

Midwinter


Auteur:Rosamunde Pilcher

  • Nederlands
  • 448 pagina’s
  • december 2000
  • Samenvatting

    Elfrida Phipps houdt van haar nieuwe leven in hetkleine Schotse dorpje, waar ze zich heeft teruggetrokkenmet haar hond Horace. Ze geniet van de kameraadschapvan haar buren, de familie Blundell, totdat een tragischongeluk Oscar Blundell alleen achterlaat.Elfrida wordt onbedoeld het warme middelpunt van eenbont gezelschap dat om uiteenlopende redenen bij haaraanklopt op zoek naar warmte en geborgenheid. Maarhoe zit het met Elfrida’s eigen hart?Midwinter is een boeiende, ontroerende roman die laatzien hoe liefde en vriendschap kracht kunnen geven omverdrietige tijden te boven te komen.