Microbiologie en infectieziekten

Microbiologie en infectieziekten


Auteur:IIM Hoepelman

  • Nederlands
  • 303 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • februari 2011
  • Samenvatting

    Microbiologie en infectieziekten behandelt alle soorten infecties en alle aandachtsgebieden binnen de medische microbiologie. De indeling van dit boek is gebaseerd op klinisch relevante groepen van infectieziekten, waarbij de nadruk is gelegd op die infectieziekten die een in Nederland en Vlaanderen werkzame arts regelmatig tegenkomt. In vergelijking met de voorgaande drukken worden veel ziektebeelden uitgebreider besproken, zijn nieuwe verwekkers opgenomen en is er een hoofdstuk over ooginfecties toegevoegd. Ook is meer aandacht besteed aan de basale aspecten van de medische microbiologie. Het inleidende hoofdstuk is daartoe aanzienlijk uitgebreid en op diverse plaatsen is meer aandacht besteed aan aspecten van het menselijke afweersysteem. De hoofdstukken zijn in ruime mate van illustraties voorzien en vrijwel alle ziektebeelden worden toegelicht aan de hand van een patientencasus. Microbiologie en infectieziekten is primair bedoeld als leerboek voor studenten geneeskunde en medische biologie. Daarnaast is het boek geschikt voor individuele bestudering en als naslagwerk. Aan deze geactualiseerde en uitgebreide druk hebben specialisten van alle Nederlandse geneeskundefaculteiten meegewerkt.