Methodisch handelen in de logopedie

Methodisch handelen in de logopedie


Auteur:Henriette Kuiper

  • Nederlands
  • 156 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • april 2013
  • Samenvatting

    Logopedisten behandelen clienten met stem-, spraak-, taal- en gehoorproblemen, met neurologische problemen als afasie, dysartrie en clienten met slikstoornissen. Ze werken in het speciaal (basis)onderwijs, de preventieve logopedie, de eerstelijns- en de intramurale gezondheidszorg.De uitgave Methodisch handelen in de logopedie is geschreven ter ondersteuning van het professionele handelen van de logopedist. Het boek biedt een referentiekader voor systematische diagnostiek en behandeling, reflectie en evaluatie.De derde herziene druk is geactualiseerd op grond van nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk, waaronder Evidence Based Logopedie, Directe Toegankelijkheid, nieuwe richtlijnen rondom verslaglegging en het nieuwe beroepsprofiel. Speciale aandacht is er voor het handelen in termen van ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Het is belangrijk dat studenten hiermee vanaf het eerste jaar vertrouwd raken. Eenheid van taal en denken is nodig bij interdisciplinaire samenwerking en komt ten goede aan de client. Methodisch handelen in de logopedie is primair een studieboek voor studenten logopedie. Het biedt een referentiekader voor systematische diagnostiek en behandeling, voor reflectie op casuistiek en voor evaluatie. Docenten aan logopedie-opleidingen en stagebegeleiders gebruiken dit boek bij onderlinge afstemming. In kwaliteitskringen gebruiken logopedisten dit boek bij collegiale consultatie rond casuistiek. Henriette Kuiper werkte als logopedist in Groningen en in Thessaloniki. Als docent aan de opleiding Logopedie in Groningen ontwikkelde zij samen met collega’s het studieonderdeel Methodisch handelen. Als andragoloog houdt zij zich bezig met kwaliteitszorg, methodiekontwikkeling, aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt, en met veranderingsprocessen in therapie en onderwijs.