Methodiek van gesprekstraining

Methodiek van gesprekstraining


Auteur:G. Lang

  • Nederlands
  • 205 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • oktober 1992
  • Samenvatting

    Dit boek is bedoeld voor degenen die meer willen weten over de theorie en de praktijk van het geven van trainingen in gespreksvoering. Allerwegen erkent men dat de beheersing van sociale vaardigheden voor een goede beroepsbeoefening belangrijk is. Of het nu gaat om hulpverlening, adviseren, leiding geven of dienstverlening, de beroepsrol vereist dat men op professionele wijze met de gesprekspartner weet om te gaan. Via systematische en gestructureerde training kan men op dit gebied veel leren. De auteurs hebben het boek geschreven voor docenten, trainers en opleidingsfunctionarissen, alsook voor gevorderde studenten uit het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs. Op basis van sociaal leertheoretische inzichten en principes van ‘skill-training’ worden trainingsdoelen en -methoden behandeld. Daarna worden de houding en vaardigheden van de trainer concreet gemaakt aan de hand van gedragsstappen en praktijkvoorbeelden. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de vormgeving en evaluatie van trainingen. Het boek is voortgekomen uit vijftien jaar ervaring met het opleiden van trainers en het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van trainingsprogramma’s voor zeer uiteenlopende doelgroepen, zoals hulpverleners, adviseurs, leidinggevenden in organisaties, politiefunctionarissen, dienstverleners, verpleegkundigen, leraren, directeuren van scholen en arbeidsbemiddelaars.