Methodiek Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Redactie:M. Heemelaar

  • Nederlands
  • 201 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • juni 1999
  • Samenvatting

    Tot nu toe ontbrak het de negentien SPH-opleidingen in Nederland aan een basisboek methodiek SPH. Dit boek wil in deze leemte voorzien. Het gaat over de manier van werken van de sociaal pedagogisch hulpverlener en het geeft inzicht in het beroepsprofiel en de beroepsmethodiek SPH. Tevens zorgt het ervoor dat het beroep herkenbaar wordt en het draagt bij aan de professionalisering van hen die in de SPH willen gaan werken. Het boek is geschreven door docenten SPH van verschillende hogescholen. Hierdoor ontstaat een veelkleurig beeld van visies en werkwijzen in de sociaal pedagogische hulpverlening.Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel worden de belangrijkste begrippen gedefinieerd. Vervolgens gaat het tweede deel over de drie belangrijkste benaderingen binnen de beroepsmethodiek SPH: de systeemtheoretische, de creatief-agogische en de gedragsmatig-cognitieve benadering. De benaderingen vormen het arsenaal aan kennis, inzichten, visies en voorschriften waaruit SPH’ers kunnen putten bij de uitoefening van hun beroep. In deel III komen de kwalificaties van het methodisch handelen aan bod. Deze kwalificaties worden onderscheiden in verschillende taakgebieden, die elk in een afzonderlijk hoofdstuk