Methodiek Sociaal Juridische Dienstverlening

Auteur:Cor Langen

  • Nederlands
  • 112 pagina’s
  • Nelissen
  • april 2003
  • Samenvatting

    Aan de hand van dit boek leert de aankomend Sociaal-Juridisch Dienstverlener methodiek als hulpmiddel te gebruiken om binnen de wet- en regelgeving tot een probleem- of situatieanalyse te komen en problemen op te lossen. Er wordt een uitgebreid fasenmodel beschreven om de SJD?er te helpen om van intake tot plan van aanpak te komen. Elke fase wordt in een duidelijk en afgebakend hoofdstuk besproken. Voor actieve verwerking van de leerstof is een cd-rom met casusteksten en opdrachten bijgevoegd.