Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek / druk Nieuwe editie (5e dr)

Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek / druk Nieuwe editie (5e dr)


Auteur:Peter Swanborn

  • Nederlands
  • 436 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • Nieuwe editie
  • januari 2005
  • Samenvatting

    Dit boek geeft een overzicht van strategieen en procedures bij het ontwerpen van en de dataverzameling in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Aan de orde komen onder andere: richtlijnen voor het wetenschappelijk handelen, het denken in wetenschappelijke uitspraken, beschrijvende en verklarende probleemstellingen, de betrekkingen tussen onderzoek en theorie, fundamenteel en op de praktijk afgestemd (beleids)onderzoek, symbolisch, interactionistisch onderzoek, actieonderzoek, problemen van objectiviteit, variabelen op verschillende aggregatieniveaus, operationaliseren en meten, databronnen en researchstrategieen zoals experiment, enquete en veldonderzoek. Eik hoofdstuk is voorzien van opgaven, waarvan de antwoorden als bijlage zijn opgenomen. Het boek is bedoeld voor studenten en afgestudeerden in de sociologie, de antropologie, de pedagogiek, de andragologie en de politicologie.