Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie EBOOK

Auteur:C.C.J.H. Bijleveld

  • Nederlands
  • Boom Uitgevers Den Haag
  • december 2010
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie is geschreven ten behoeve van het onderwijs aan bachelorstudenten Criminologie. Enerzijds worden algemene methodologische kwesties behandeld, zoals steekproeftrekking, onderzoeksopzetten, bevragingsmethoden, betrouwbaarheid en validiteit en data-analyse. Anderzijds worden methoden en technieken behandeld die speciaal voor criminologisch onderzoek van belang zijn, zoals het trekken van steekproeven uit een verborgen populatie, randomized response technieken en methoden voor de analyse van recidivegegevens. Ook wordt het gebruik voor criminologisch onderzoek behandeld van bestaande gegevensbronnen, zoals registraties bij politie en justitie.De uitgave geeft een leesbaar overzicht van het bonte palet aan onderzoeksmethoden dat de criminoloog ter beschikking staat. Het boek laat in vele voorbeelden zien hoe criminologische onderzoeksmethoden ingezet kunnen worden bij de beantwoording van vragen over maatschappelijk relevante kwesties als misdaad en straffen. ‘Alles wordt helder toegelicht in een taal die zuinig omgaat met jargon, zonder de essentiele technische termen uit de weg te gaan.’ ‘een uitstekende en didactisch bijzonder sterke inleiding'(Tijdschrift voor Criminologie)Deze vierde druk is geactualiseerd en uitgebreid.Voor meer boeken over onderzoek kijkt u op www.methodologie.boom.nl.