Metabolisme

Metabolisme


Auteur:F.C. Schuit

  • Nederlands
  • 470 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • september 2010
  • Samenvatting

    Het metabolisme ofwel de stofwisseling van de mens is een complex chemisch proces dat van invloed is op veel facetten van gezondheid en ziekte. Het vormt dan ook een onmisbaar onderwerp in opleidingen als geneeskunde, biomedische wetenschappen, farmacie en mondzorg. Studenten en docenten hebben lange tijd moeten putten uit een geringe keus aan duidelijk medische georienteerde leerboeken over het menselijke metabolisme. Dit boek vormt een welkome aanvulling op dit titelaanbod.Metabolisme bestaat uit twaalf hoofdstukken, verdeeld over twee lagen. De eerste laag biedt de student de kernleerstof en wordt ondersteund door 260 afbeeldingen, concrete leerdoelen en studeeraanwijzingen. De tweede laag gaat nader in op bepaalde onderwerpen en tast hierbij de grenzen van wetenschappelijk verantwoorde vakkennis over het menselijk metabolisme af, bespreekt de rol van pioniers in vroeger onderzoek, benoemt het belang hiervan voor huidige medische toepassingen en beschouwt het onderwerp voorts vanuit de evolutieleer. Deze verdieping in de stof is herkenbaar gemaakt in vier thema’s en met ruim 600 verwijzingen naar recente wetenschappelijke literatuur.De veelzijdige samenstelling van deze tweede informatielaag biedt studenten de mogelijkheid een leerpad te volgen dat bij de eigen interesses aansluit. Door deze opzet fungeert het boek als een handige leidraad voor studenten aan alle bovengenoemde opleidingen. Zo dient Metabolisme als gids tijdens een reis op weg naar onafhankelijk en kritisch nadenken over een complex proces.