Met ons alles goed + DVD

Auteur:Erik Willems

  • Nederlands
  • 144 pagina’s
  • Walburg Pers
  • oktober 2008
  • Samenvatting

    De manier waarop wij communiceren en de veranderingen daarin gaan zo snel dat het lijkt alsof er in de voorliggende decennia niets is gebeurd op dat gebeid. Niets is echter minder waar.Een unieke bron die verschillende ontwikkelingen in de communicatie bij elkaar brengt wordt gevormd door de correspondentie en de films van de familie Kuyck, die tussen 1924 en 1930 in Indie verbleef. De brieven geven een buitengewoon mooi beeld van de koloniale verhoudingen, de sociale beslommeringen en de voorbereidingen op de thuiskeer. De correspondentie heeft een extra dimensie omdat het ook gaat over het contact met het thuisfront en hoe dat wordt beinvloed door de ontdekking van de mogelijkheden om met film te communiceren, de komst van de radio (waar de echtgenoot bij betrokken is), telefoon en de vliegverbinding.