Met De Muziek Mee

Met De Muziek Mee


Auteur:Gert Bloemendal

  • Nederlands
  • 189 pagina’s
  • W Titels Groep 2
  • april 2003
  • Samenvatting

    Muziek kan op vele manieren invloed uitoefenen op (dementerende) ouderen. Zo kan muziek voor rust en ontspanning zorgen, veiligheid bieden en aanzetten tot communicatie. Het is een veel toegepast middel bij activiteitenbegeleiding van ouderen. Specifieke literatuur over dit onderwerp was tot nog toe niet voorhanden. Met het verschijnen van Met de muziek mee is in deze leemte voorzien. De auteur beschrijft in dit boek overwegend groepsactiviteiten, die ook individueel uitgevoerd kunnen worden. Per activiteit is aangegeven voor hoeveel personen deze geschikt is, welke benodigdheden er aanwezig moeten zijn en om wat voor werkvorm het gaat. De omschreven activiteiten zijn vaak te koppelen aan bijvoorbeeld reminiscentie, geheugentraining en realiteitsorientatie. Daarnaast zijn verschillende activiteiten te combineren tot een muzikaal uurtje. De uitgangspunten van de activiteiten verschillen per hoofdstuk. Zo komen onder andere de aan de orde: zingen, luisteren naar muziek, bespelen van muziekinstrumenten en bewegen op muziek. Met de muziek mee is geen leesboek, maar een boek om te gebruiken. Het is bestemd voor activiteitenbegeleiders die werken met (dementerende) ouderen die een dagopvang of dagbehandeling bezoeken of die wonen in verpleeg- of verzorgingshuizen.