Merck Manual Medisch handboek

Merck Manual Medisch handboek


Auteur:Onbekend

  • Nederlands
  • 1970 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • maart 2005
  • Samenvatting

    The Merck Manual of Diagnosis and Therapy is een omvangrijk Engelstalig geneeskundig handboek dat sinds 1899 wordt uitgegeven. Het boek geniet internationaal groot gezag en wordt wereldwijd door artsen als naslagwerk gebruikt. Het boek is daarom 1997 speciaal voor niet-artsen herschreven, om zo te voorzien in de groeiende behoefte aan goede medische informatie bij het publiek. Een herziene en uitgebreide druk, The Second Home Edition, is in 2003 verschenen.De Nederlandse editie, de Merck Manual Medisch handboek, is gebaseerd op de Amerikaanse uitgave. De vertaling is zorgvuldig door tientallen gezaghebbende Nederlandse medici beoordeeld, geactualiseerd en waar nodig aangepast aan de Nederlandse gezondheidszorg. Gelet op de specifieke situatie in Nederland hebben Nederlandse deskundigen bovendien nieuwe hoofdstukken over gezondheidsrecht en revalidatiegeneeskunde geschreven.De Merck Manual Medisch handboek is fraai gebonden en omvat circa 300 hoofdstukken en honderden verhelderende illustraties. Het boek behandelt alle belangrijke medische specialismen, maar ook aangrenzende vakgebieden als tandheelkunde en voedingsleer en informatie over fundamentele onderwerpen als anatomie, genetica, geboorte, ouderdom en sterven.Bijlagen bieden onder meer een samenvatting van het patientenrecht in Nederland, referentiewaarden van gangbare laboratoriumonderzoeken, een lijst van in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen met hun merknamen en stofnamen en adressen van instellingen en organisaties in de Nederlandse gezondheidszorg en (patienten)verenigingen, inclusief verwijzingen naar Internet-pagina’s.De tweede editie onderscheidt zich verder op de volgende punten van de eerste editie:Informatie over geneesmiddelgebruik is met zorg in de tekst verweven. Dit beantwoordt aan de wens van Nederlandse consumenten meer inzicht in de werking en het gebruik van geneesmiddelen te krijgen. Alle geneesmiddelen zijn aangepast aan de verstrekkingssituatie in Nederland.De tekst is aangepast aan de gevarieerde samenstelling van de Nederlandse bevolking, denk aan groeiontwikkeling en infectieziekten bij immigranten.De sectie over kindergeneeskunde besteedt extra aandacht aan ontwikkelingstoornissen en medische en opvoedkundige aspecten van de gezinssituatie.Bespreking van nieuwe beroepsziekten, waaronder allergieen en RSI.Nieuwe hoofdstukken over complementaire en alternatieve geneeskunde en over voedingssupplementen.De sectie over voeding is uitgebreid, o.a. met betrekking tot overgewicht en voedingssupplementen.Extra aandacht aan relevante niet-medische onderwerpen, zoals communicatie tussen zorgvrager en zorgverlener, misbruik en geweld in relaties en in het gezin.Aandacht voor ziekten die mondiale of landelijke aandacht hebben gehad zoals SARS, miltvuur (anthrax), legionellose.Een nieuw hoofdstuk over EHBO.Een nieuw hoofdstuk over reizen en gezondheid.Nieuwe illustraties met een hoge praktische en vaak ook actuele (AED-defibrillator, klonen, meningitis, BSE) waarde.184 nieuwe kaderteksten die informatie voor verdere verdieping en soms ook praktische informatie bevatten75 nieuwe tabellen, waarvan enkele tientallen een nieuwe indeling hebben en geneesmiddelen betreffen.Acht pagina’s met kleurenafbeeldingen.63 nieuwe afbeeldingen.