Mensenwerk

Mensenwerk


Auteur:Marianne Bassant-Hensen

  • Nederlands
  • 300 pagina’s
  • Coutinho
  • maart 2010
  • Samenvatting

    Professionals in sociale beroepen komen vogels tegen van allerlei pluimage. En hoe uniek ook, iedere vogel kan worden ingedeeld bij een of meer groepen met specifieke kenmerken. Voor (toekomstige) sociaal werkers is het belangrijk dat zij deze groepen goed kennen en weten hoe ze met hen kunnen werken.In Mensenwerk bieden de auteurs een orientatie op verschillende doelgroepen in het sociaal werk. In een inleidend hoofdstuk schetsen zij het hele werkveld. Daarna worden in afzonderlijke hoofdstukken de meest voorkomende doelgroepen besproken: kinderen en jeugdigen, ouderen, mensen met een psychiatrische aandoening, verslaafden, dak- en thuislozen, justitiabelen, mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking en etnische groeperingen.Veel aandacht gaat uit naar de setting waarin sociale professionals een bepaalde doelgroep tegenkomen en de functies die zij daarin vervullen. Daarbij maken de auteurs onderscheid tussen SPH’ers, MWD’ers en CMV’ers, maar niet zonder de gemene delers en mogelijkheden voor samenwerking te bespreken.Aan het eind van elk hoofdstuk wordt de lezer aangezet tot nadenken over wat de doelgroep van een sociaal werker vraagt en in hoeverre het werken met deze doelgroep bij hem of haar past.John Bassant was docent methoden en theorie aan de opleiding SPH van de Hogeschool van Amsterdam. Marianne Bassant-Hensen was projectleider en opleidingscoordinator aan ROC Zadkine in Rotterdam. Beiden zijn nu (eind)redacteur van diverse boeken en tijdschriften op hun vakgebied. De overige auteurs zijn allen verbonden (geweest) aan social work-opleidingen van diverse hogescholen.