Mensen veranderen

Mensen veranderen


Auteur:Yvonne Burger

  • Nederlands
  • 391 pagina’s
  • Kluwer
  • oktober 2010
  • Samenvatting

    De titel Mensen veranderen kan op twee manieren worden uitgelegd: mensen veranderen en ontwikkelen zich door wat ze meemaken, maar mensen veranderen ook andere mensen. Rondom veranderen is een complete industrie ontstaan van professionals die allerhande theorieen en interventies hebben ontwikkeld. Deze theorieen zijn beschreven in diverse boeken, maar een overzicht met inzichten en interventies op individueel niveau ontbrak nog. Die is er nu wel: Mensen veranderen.Veel veranderingsprocessen in organisaties lopen vast omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met individuele verschillen. Een individueel veranderingstraject kan immers pas succesvol zijn als er een juiste mix is tussen situatie, persoon, de interventie en eigenschappen en competenties van een eventuele begeleider. De kernvraag van het boek luidt daarom: Wat valt er te zeggen over de effectiviteit van een door een interventionist uitgevoerde interventie in een bepaalde context gericht op verandering van een persoon die onder meer emoties heeft?Het boek bestaat uit drie delen:1. Mensen en hun context2. Processen van veranderen3. Interventies en intervenierenIn deze drie delen geven de auteurs u een overzicht van theorieen, praktijkinzichten, modellen, interventies en mechanismen, waaruit u als veranderaar kunt putten ter inspiratie bij een individuele verandervraag.