Mensen van klein vermogen

Mensen van klein vermogen


Auteur:A. Deursen

  • Nederlands
  • 455 pagina’s
  • Bert Bakker
  • november 2006
  • Samenvatting

    Aan het eind van de jaren zeventig is de veelgeroemde serie Het kopergeld van de Gouden Eeuw verschenen. In deze serie van vier onderling verbonden monografieen is prof dr. A. Th. van Deursen erin geslaagd een levendig beeld te schetsen van hoe men in Holland geleefd, gewerkt, gevoeld en gedacht heeft. Het uitzonderlijke van deze studie is dat er niet, zoals in de meeste boeken over deze periode, bij uitsluiting aandacht is voor de gouden, beroemde mensen uit onze Gouden Eeuw, maar juist voor het bestaan van de eenvoudige mensen, mensen van klein vermogen. In ‘Het dagelijks brood’ gaat het over de materiele kanten van het bestaan van de ambachtsman, de boerenknecht, de visser, de matroos en de huursoldaat, het probleem van de armoede maar ook de mogelijkheden om rijk te worden. Het deel ‘Volkscultuur’ behandelt de vrije uren: het huwelijksleven, herbergbezoek (met het daarbijbehorende geweld) en ontspanningslectuur. ‘Volk en overheid’ heeft als thema de massa onder het gezag van haar overheid, het regeringsbeleid dat actieve medewerking van de onderdanen vraagt en hen verplicht de overheid met lijf (ten tijde van oorlog) en goed (belastingen) bij te staan. In ‘Hel en hemel’ wordt het geloof van de zestiende- en zeventiende-eeuwse Hollanders besproken.